Lovpligtige oplysninger

Hovedsigte

Det er efterskolens formål at tilbyde unge elever kurser med henblik på elevernes hele menneskelige udvikling og modning samt deres almene opdragelse og uddannelse, herunder formidle tysk sprog og kultur på basis af det dansk/tyske grænselands og det tyske mindretals specielle kulturelle og historiske forhold.

Dette hviler, ifølge den ved stiftelse af “Bund Deutscher Nordschleswiger” den 22.11.1945 afgivne erklæring, på et demokratisk, humanistisk og kristent grundlag.